Lot's

Channel

Wil kinderen vertellen wat hun rechten zijn

Voor jou
Voor scholen

Privacyverklaring Lot’s Channel

Lot’s Channel verwerkt voor haar activiteiten persoonsgegevens. Wij bewaren deze veilig zodat je gegevens privé blijven. Hier lees je wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarvoor we deze nodig hebben.

Persoonsgegevens
Voor de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) is Lot's Foundation de verantwoordelijke bij de verwerking van je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, mobiele nummer, je (woon)adres en e-mailadres. Ook online-gegevens, zoals je IP-adres en je bezoeken aan onze websites behoren hiertoe.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk om bij de verwerking van jouw persoonsgegevens ons te houden aan de eisen van de privacywet:

 • Wij vermelden duidelijk waarvoor we je gegevens verwerken.
 • Wij vragen vooraf toestemming voor verwerken persoonsgegevens (indien die toestemming vereist is)
 • Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die echt nodig zijn voor de uitvoer van onze activiteiten en materialen.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij leggen op begrijpelijke en transparante wijze uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hierop kunt uitoefenen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met de activiteiten van Lot’s Channel. Dit betreft gegevens van leerkrachten van scholen, leerlingen, personen/organisaties die materialen bestellen en samenwerkingspartners. Als je onze website bezoekt, laat je persoonsgegevens achter. Maar ook wanneer je reageert op YouTube, materiaal bestelt of een vraag stelt via e-mail. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons geeft. Of waarvan van tevoren duidelijk is dat deze noodzakelijk zijn voor deelname aan onze activiteiten of samenwerking gedurende onze projecten. Wij gebruiken je gegevens alleen voor andere doeleinden indien je hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Aanmeldgegevens
Als je je aanmeldt voor deelname aan een van onze activiteiten verwerken wij van jou deze gegevens: naam leerkracht, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, naam school. Voor kinderen onder de zestien jaar is uitdrukkelijk voorafgaande aan de deelname toestemming nodig van een ouder/verzorger.

Contactgegevens met onze organisatie
Lot’s Foundation is bereikbaar via de telefoon, de website(s), e-mail en onze sociale mediakanalen. Wij gebruiken voor contact het door jezelf verstrekte e-mailadres, adres en/of telefoonnummer.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn nodig om onze websites en webapplicaties zo optimaal mogelijk te laten werken. Daarnaast bekijken we onze web statistieken via Google Analytics, waarvoor ook cookies nodig zijn. Als je cookies weigert, beperkt dit de werking en het gebruiksgemak van onze (web)applicatie.

Persoonsgegevens delen met anderen
Wij geven je persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming door aan andere partijen. Met deze partijen maken wij schriftelijke afspraken over wat ze met de gegevens (mogen) doen.

Sociale media
Voor onze activiteiten zijn we actief op YouTube, Facebook, Instagram en Twitter. Het is raadzaam om het privacy beleid van deze media door te lezen, zodat je als gebruiker op de hoogte bent hoe en waarvoor zij je gegevens gebruiken.

Foto’s en filmpjes
Wij maken foto’s en video’s tijdens de uitvoer van onze activiteiten, die wij vervolgens delen op sociale media en de website. Ook wordt beeldmateriaal meegestuurd met onze persberichten en rapportages. De deelnemers aan onze projecten maken zelf ook foto’s en filmpjes, die zij op hun beurt weer delen via sociale media. Bij minderjarige kinderen dient de ouder/verzorger van tevoren aan te geven of zijn/haar kind op de foto/film mag.  Vaak is dit al geregeld via de school of weten kinderen dit zelf. Wij checken altijd of we de foto's of filmpjes mogen gebruiken. Bij twijfel gebruiken wij de beelden niet. 

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoer van onze projecten/looptijd van de samenwerking. Hiervoor hanteren wij onderstaande termijnen, waarna we alle persoonsgegevens die wij van je hebben, verwijderen:

 • Voor beantwoording van vragen via ons contactformulier op de site of per e-mail bewaren wij deze alleen gedurende de afhandeling van uw vraag
 • Een privébericht via sociale media (inclusief Whatsapp) bewaren we maximaal zes maanden.
 • Contactgegevens van scholen, leerkrachten, samenwerkingspartners, freelancers bewaren wij vijf jaar.
 • Financiële gegevens bewaren we zeven jaar (regel Belastingdienst).

Jouw rechten  
Als eigenaar van uw persoonsgegevens kun je altijd een verzoek bij ons indienen aangaande je persoonsgegevens. Je hebt hiervoor de volgende rechten:

 • Je mag altijd vragen om je persoonsgegevens die wij van je verzamelen in te zien.
 • Je mag altijd je persoonsgegevens veranderen wanneer deze verouderd, onvolledig of onjuist zijn.
 • Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je het niet eens bent met hoe wij je persoonsgegevens verwerken.
 • Je mag altijd de aan ons verstrekte persoonsgegevens opvragen in een machine-leesbaar formaat, zodat je deze persoonsgegevens kunt bewaren.
 • Je mag altijd om een beperking van de gegevensverwerking vragen. We gebruiken je persoonsgegevens dan nergens voor.
 • Je mag al je persoonsgegevens laten verwijderen. Wij verwijderen alle persoonsgegevens die tot jou als individu te herleiden zijn behalve de persoonsgegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Een verzoek hiervoor kun je indienen bij Lot’s Foundation – info@lotsfoundation.com.

Meer informatie
Voor vragen over je gegevens, deze privacyverklaring of een klacht over ons privacy beleid kun je contact opnemen Lot’s Foundation via info@lotsfoundation.com.

 

 

 

Lot's Ambassadeurs

Rinda

RindaVanBesten.jpgRinda den Besten

'Lot maakt kinderen bewust van hun rechten. Deze rechten worden gekoppeld aan een thema zoals wereldburgerschap. Door verhalen dichtbij huis die je raken. Daarom ben ik ambassadeur van Lot.'

 

Rinda den Besten - Voorzitter PO-Raad

Richard

RichardRichard Korver

'Kinderen worden niet altijd gehoord, omdat ze een andere taal spreken. Ze zijn afhankelijk van volwassenen om hen de weg te wijzen. De voorbeelden waarbij voorbij wordt gegaan aan kinderrechten kom ik dagelijks tegen in de praktijk. Daarom is Lot zo belangrijk. Lot staat symbool voor ieder kind.' 

Richard Korver - Advocaat

Kim

Kim van LaarKim van Laar

In Nederland worden ieder jaar 118.000 kinderen mishandeld. Team Kim wil aan iedereen vertellen dat kindermishandeling niet mag gebeuren! Mijn missie is dat ieder kind open durft te praten over zijn problemen zodat er naar hen geluisterd wordt. Samen met Lot's Channel hebben we een filmpje gemaakt over kindermishandeling. 

Kim van Laar - directeur Team Kim

Teun

Teun petersTeun

'Ik kom dagelijks in contact met jongeren. Meestal gaat het over luchtige zaken. Een onderwerp als kinderrechten lijkt ver van hen af te staan. Maar het is juist belangrijk dat elk kind weet welke rechten het heeft. Daarom maak ik kinderrechten kenbaar en bespreekbaar.'

 

Teun Peters - Social Infuencer

Je gebruikt een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×